Algemene acties in centrumrand Almere Stad in 2017 (niet locatiegebonden)

o    Integrale straataanpak

o    Met bewoners en sociale partners in de wijk zijn we voor langere tijd actief daar waar problemen zich lijken op te stapelen. Dat doen we in een zo klein mogelijk gebied (straat, hofje) om individueel en met de buurt te zoeken naar verbeteringen.

o    Groene Gezonde Verbinding

o    Met alle scholen in de centrumrand zetten we in 2017 in op een gezonde wijk. Dat doen we met een fit-test in groep 7/8, extra aandacht voor kinderen met overgewicht, gezond eten en drinken op school, beweegvriendelijke schoolpleinen en schoolmoestuinen.

o    Netwerken & initiatieven

o    In de centrumrand ondersteunt de gemeente onder andere (zelfstandige) buurthuizen, doen we onderzoek naar ontmoetingsplekken en krijgen bewoners extra ruimte voor initiatieven in hun wijk, buurt of straat.