Skip to content

Fase 4

De gemeente Almere is druk bezig met de voorbereidingen van fase 4 van het groot onderhoud Stedenwijk Midden en Zuid. De planning voor deze fase volgt op een later tijdstip.  

We hogen Stedenwijk op, bestraten opnieuw en kijken naar verlichting en het groen. We nemen uw wensen daar graag in mee. 

Eerste bewonersbijeenkomst

Tijdens de eerste bewonersbijeenkomst op dinsdag 26 maart kunt u uw opmerkingen en wensen met ons delen. We verzamelen dan alle bewonerswensen. De bewonerswensen verwerken we waar mogelijk in een concepttekening die tijdens de tweede bijeenkomst aan u gepresenteerd wordt. 

Tweede bewonersbijeenkomst

We zijn druk bezig met de voorbereidingen van fase 4 van het groot onderhoud Stedenwijk Midden en Zuid. De uitvoering voor fase 4 begint in het tweede kwartaal van 2020. De precieze datum ontvangt u uiteraard nog.

Het groot onderhoud is onder andere nodig vanwege verzakkingen en daarmee de staat van de bestrating. Daarom hogen we Stedenwijk op, bestraten het gebied opnieuw en nemen veel (kleine) maatregelen die per buurt, straat of hofje kunnen verschillen. Bijvoorbeeld verlichting, bestrating en het groen. Om u van te voren te informeren over de plannen en om te kijken of dit aansluit bij uw verwachtingen, nodigen wij u graag uit voor de tweede inloopbijeenkomst. Hier kunt u ook uw eventuele wensen voor uw buurt, straat of hofje kenbaar maken.

Datum:                      dinsdag 1 oktober 2019
Locatie:                     buurthuis De Inloop, ’s Hertogenboschplein 8
Tijd:                            van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur

U kunt op elk gewenst moment binnenlopen.