In de tweede helft van 2017 zijn we begonnen met het groot onderhoud in fase 1 van Stedenwijk Midden Zuid. Fase 1 is het deel tussen de Amsterdamweg en de Amersfoortweg met de busbaan als scheiding. Het groot onderhoud is nodig vanwege verzakking en de onderhoudsstaat van de wijk. 

Inmiddels is fase 1 afgerond en zijn de werkzaamheden klaar in dit deel van Stedenwijk.