Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus is de keet van de gemeente aan de Hengelostraat/Vollenhoveschans gesloten. Ook het wekelijkse spreekuur op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur gaat de komende weken niet door.

Wanneer de keet weer open is en het wekelijkse spreekuur weer door gaat, laten wij dat via deze pagina weten! Wij hopen op jouw begrip.

Voorlopig gaan de werkzaamheden buiten wel door. Mocht hier verandering in komen, dan laten wij dit ook weten.

Heb je een vragen of opmerkingen over het groot onderhoud en de werkzaamheden in Stedenwijk Midden-Zuid? Mail dan naar stedenwijkverberg dit@vanderweerdgrafhorst.nl, bel het telefoonnummer dat vermeld staat in de brief die je ontvangen hebt of bel naar 14 036.  

We hebben de afgelopen jaren al veel gedaan in de Stedenwijk. Zo hebben we een aantal asfaltwegen, fietspaden, speeltoestellen en bruggen opgeknapt. De volgende stap is dat we verder gaan met het groot onderhoud.

We hebben Stedenwijk Midden Zuid in vier fases opgedeeld. Per fase duurt de uitvoering ongeveer een jaar.

De direct omwonenden mogen meedenken over het groot onderhoud. Het gaat tenslotte om hún buurt. Zij kunnen niet over alles meedenken, want sommige onderwerpen staan al vast. Wel kunnen ze hun ideeën geven over bijvoorbeeld groen, parkeerplekken en verlichting. Waar mogelijk nemen we de wensen mee in de ontwerpen.

Bewonersbijeenkomsten

Bij groot onderhoud in een wijk vinden we het belangrijk om te doen wat bewoners belangrijk vinden. Daarom vragen wij hen mee te denken over een aantal onderwerpen. Tijdens de eerste bewonersbijeenkomst kunnen bewoners hun ideeën geven voor bijvoorbeeld groen, parkeerplekken en verlichting. Sommige dingen liggen al wél vast. Zo gaan we de straat ophogen (de hoogte kan per straat verschillen), maar vooral opnieuw bestraten. 

Eerste en tweede bijeenkomst 

Tijdens de eerste bijeenkomst zie je tekeningen van jouw deel van de wijk zoals het op dat moment is. Je kunt dan jouw opmerkingen en wensen met ons delen. Wij verzamelen alles en dit wordt in het bouwteam besproken. We verwerken waar mogelijk de bewonerswensen in concepttekeningen. Deze laten we zien tijdens de tweede inloopbijeenkomst. Je kunt dan eventueel nog laatste reacties laten weten. 

Waar kun je over meepraten tijdens de bewonersbijeenkomsten? 

Over deze onderwerpen kun je meepraten: 

  • Opstelplaatsen voor afvalbakken
  • De route die de vuilniswagen rijdt
  • Openbare verlichting
  • Inrichting hofjes
  • Soort en plaats nieuwe bomen en groen
  • Parkeerplaatsen
  • Verkeerstechnische aanpassingen
  • Beheer van openbaar groen door bewoners 

Derde bijeenkomst 

Op de derde en laatste bewonersbijeenkomst kun je het definitieve ontwerp bekijken. We hebben hierin zo veel mogelijk de reacties uit de tweede bewonersbijeenkomst verwerkt. Tijdens de bewonersbijeenkomst kun je uitleg krijgen over de definitieve inrichting en zaken als planning, mogelijke ophoging en andere praktische onderwerpen. 

Tekeningen 

De concept en de definitieve tekeningen publiceren wij op deze website. 

Bomenwandeling 

Kort na de laatste bijeenkomst is er een bomenwandeling. Je krijgt dan van een onafhankelijke bomendeskundige uitleg over de keuzes die gemaakt zijn met de bomen. 

Bomen en groen 

Bomen en groen maken altijd een belangrijk deel uit van het groot onderhoud in de woonwijk. Soms moeten we bomen helaas weghalen, bijvoorbeeld omdat ze te groot zijn geworden voor de plek waar ze staan of omdat de wortels de bestrating omhoog drukken. Er zijn ook gevallen waarbij het niet noodzakelijk is bomen te verwijderen. Hierbij maken we als gemeente afwegingen tussen wensen van bewoners, het in stand houden van een groene stad en andere redenen om bomen te verwijderen. Waar mogelijk betrekken we inwoners bij dit soort beslissingen. Tijdens de bewonersbijeenkomst kunnen wij u onze afwegingen per situatie goed uitleggen. 

Nieuwsbrief 

Voordat de werkzaamheden beginnen ontvang je een nieuwsbrief. Hierin informeren wij je over waar jij rekening mee moet houden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 

Planning en fasering 

We kunnen de uitvoering van de werkzaamheden niet in 1 keer per fase doen. Dan zouden overal de straten open liggen en de woningen slecht bereikbaar zijn. Daarom hebben we een fase onderverdeeld in werkvakken. Die indeling in vakken kun je op de pagina van de betreffende fase zien zodra de werkzaamheden beginnen. Ieder vak heeft een nummer gekregen. Per nummer kun je zien wanneer we daar aan het werk zijn (planning).