Oproep bewonersplatform

Oproep bewonersplatform

Beste bewoner van Noorderplassen West,

U woont in een wijk waarin volop geleefd wordt en waarin nog van alles ontwikkeld wordt. Er gebeurt dus veel in uw leefomgeving. Soms gaat dat niet helemaal goed, of hebben u en uw buren ideeën over hoe iets anders kan. Het is in zo’n geval handig als er een platform is van bewoners die de weg naar de gemeente goed weten te vinden. Als gemeente vinden we het ook fijn om met zo’n platform in contact te staan. Zo kunnen wij u helpen om bij de juiste collega binnen de gemeente terecht te komen, weten we wat er speelt in de buurt en kunnen we u eerder betrekken bij zaken die gaan spelen binnen uw wijk. Heeft u hier behoefte aan? 

Het doel van deze brief is om te peilen of er bij u behoefte is aan een bewonersplatform. We kunnen samen met u nadenken hoe zo’n bewonersplatform er uit kan zien in Noorderplassen West. Wat is voor u als bewoners een fijne manier van samenwerken en nadenken over uw wijk, buurt en straat? Het is de bedoeling dat het platform volledig zelfstandig werkt. U hebt helemaal zelf in de hand over welke onderwerpen u in gesprek wil met de gemeente of welke problemen u wil aankaarten.  Als het platform is gevormd organiseert u ook zelf het contact met elkaar.

Wilt u samen met buurtgenoten uw leefomgeving fijn houden en verbeteren? Of wilt u eerst kijken wat dat precies inhoudt? Meld u dan aan via Karin Breedveld, via kbreedveldverberg dit@almere.nl om daar samen met ons over in gesprek te gaan. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de situatie rondom Covid plannen we een (online) bijeenkomst.