Skip to content

Schateiland

Storing Schateilandbrug (huidige beweegbare autobrug): brug gesloten

Er is een kabel gebroken waardoor de beweegbare autobrug niet meer open gaat. Omdat de brug begin 2019 wordt gesloopt heeft de gemeente Almere besloten de kabel niet te repareren. Repareren brengt (onnodige) hoge kosten met zich mee en duurt lang. We verwijderen het beweegbare bruggedeelte. Dit plaatsen we niet terug. De tijdelijke brug is ook gesloten en kan op afspraak worden geopend. De route over de weg (voor onder andere fietsers) is vanaf 9 november 2018 definitief afgesloten.    

Schateiland

In augustus 2018 zijn de inrichtingswerkzaamheden op Schateiland gestart voor de verplaatsing van Camping Waterhout naar het eiland. Camping Waterhout heeft inmiddels haar huidige locatie in de nabijheid van het Weerwater verlaten en is verhuisd naar het Schateiland. Het is de bedoeling om op de nieuwe locatie in april 2019 van start te gaan.

Het eiland is sinds 10 augustus officieel een bouwterrein en niet meer toegankelijk voor dagrecreatie.

Wat gaan we doen?

Voor de hoofdontsluiting van het Schateiland maken we een nieuwe vaste brug die de bestaande beweegbare autobrug vervangt.  Aan de noordzijde van het (schier)eiland  komt een nieuwe vaargeul met een beweegbare fietsbrug, ter hoogte van de kruising met het Trekvogelpad (fietspad). De vaste fietsbrug vervangen we door een duiker.

Afsluiting fietspad 

Het fietspad tussen het Schateiland en de Oostvaardersdijk sluiten we voor een periode van 9 maanden af. Het gedeelte van het Trekvogelpad parallel aan het Schateiland verandert door de werkzaamheden in een werkterrein met veel zwaar transport van zand- en bouwmateriaal. Naast het tijdelijk ontbreken van een brugvoorziening is het ook onveilig om het werk- en fietsverkeer te combineren. De werkzaamheden starten begin november. Het fietspad sluiten we per 5 november af. De omleidingsroutes geven we aan met de bekende gele borden.

Tijdelijke brug gesloten

In de vaarroute is een tijdelijke brug aangelegd, zodat het werkverkeer erover heen kan. Het werkverkeer is namelijk te zwaar voor de bestaande brug. Deze tijdelijke brug blijft tot in het tweede kwartaal van 2019 in gebruik. 

Begin november starten de werkzaamheden van de aanleg van de nieuwe vaarroute (vaargeul) aan de noordoostzijde van het Schateiland. Eind december 2018 zijn deze werkzaamheden klaar. Begin 2019 nemen we de bestaande beweegbare toegangsbrug naar het Schateilland uit gebruik en wordt deze brug gesloopt. Dan starten we ook met de aanleg van de nieuwe vaste toegangsbrug op dezelfde plaats. 

De tijdelijke brug is vanaf 1 december gesloten, maar kan op afspraak worden geopend. Neem hiervoor minimaal twee dagen van te voren contact op via SMS of WhatsApp met mevrouw Janny Brakkee van de gemeente Almere op telefoonnummer 06-52783780 en vermeldt daarbij de datum en het tijdstip waarop u door de brug wilt. Als er zich voor één dag meerdere botenbezitters aanmelden, dan proberen we het doorvaarmoment in overleg met de verzoekers samen te voegen. Het contact hierover verloopt via mevrouw Brakkee.