Schateiland

Werkzaamheden rondom Schateiland

Let op:

Van maandag 16 maart t/m vrijdag 20 maart is de vaargeul bij het Schateiland afgesloten. De beweegbare fietsbrug op het Trekvogelpad, tussen het Schateiland en de Oostvaardersdijk, wordt dan afgemaakt.

Beweegbare fietsbrug

De nieuwe vaargeul is gegraven, de vaarroute er naar toe is uitgediept en gemarkeerd. Ook is begonnen met de constructie van de beweegbare fietsbrug. Tijdens de bouw van de brug is de vaarroute gewoon toegankelijk. Alleen bij een aantal werkzaamheden, zoals het plaatsen van het brugdek, is de route tijdelijk gesloten. Dit staat vooraf op deze website en per brief/e-mail. De brug zou eind 2019 klaar zijn. Maar de bouw is vertraagd doordat bepaalde onderdelen voor de beweegbare fietsbrug nog niet geleverd zijn. De verwachting is dat vanaf begin maart 2020 de kortste fietsverbinding weer in gebruik is.

 

De bediening van de brug gaat straks met een druksysteem op meerpalen. De eerdere manier met de afstandsbediening is niet meer mogelijk door aangescherpte landelijke veiligheidseisen (NEN-norm). Er is overleg met de klankbordgroep (botenbezitters) over de precieze uitvoering van de remmingswerken en het druksysteem.

 

Afsluiting fietspad

 

Tijdens de werkzaamheden is het fietspad Trekvogelpad, tussen het Schateiland en de Oostvaardersdijk, afgesloten. Als de werkzaamheden zijn afgerond is het fietspad weer toegankelijk. Er is tot die tijd een omleiding ter plaatse. De vaste fietsbrug wordt begin 2020 vervangen voor een duiker.

 

Schateiland

 

De camping op het Schateiland is in april (gedeeltelijk) in gebruik genomen. De vaste brug naar het eiland toe was daarvoor al klaar.

Fietsroute Lepelaarspad open vanaf 21 december 2019

De fietsroute die onder meer loopt via het Lepelaarspad is langere tijd doodlopend geweest vanwege de aanleg van de bruggen nabij Schateiland en werkzaamheden in het Lepelaarspad zelf. Vanaf zaterdag 21 december 2019 kan er weer gebruik gemaakt worden van de paarse route op onderstaande kaart. De heropening van de route via het Trekvogelpad en Trekvogelweg is volgens planning in maart 2020.