Gemeenteraad Almere stemt voor verplaatsing Lidl in Kruidenwijk

De gemeenteraad heeft 24 juni 2021 besloten dat de voorbereidingen voor het ontwikkelingsplan van de locatie Oreganoweg/Wisselweg (in Kruidenwijk/Staatsliedenwijk) gestart kunnen worden. De Lidl supermarkt gaat door dit besluit worden verplaatst van het Saffraanplein naar de Oreganoweg/Wisselweg. Daar worden ook circa 90 huurwoningen gebouwd. Dit zijn vooral middeldure huurappartementen.

De huidige winkellocatie aan het Saffraanplein krijgt na de verhuizing van de supermarkt een nieuwe invulling. Supermarkt Lidl zal hier plannen voor ontwikkelen en omwonenden uitnodigen om hierover mee te denken. Ook voor de nieuwe locatie van de supermarkt op de Oreganoweg/Wisselweg zullen de gemeente en Lidl omwonenden uitnodigen om mee te denken. Na de zomervakantie worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Zodra de data bekend zijn, informeren we de omwonenden.
Voor de ontwikkelingen moeten vergunningenprocedures doorlopen worden. De eerste bouwactiviteiten verwachten we vanaf 2023.

Meer informatie: https://stadwest.almere.nl/kruidenwijk