Skip to content

Transformatie Louis Armstrongweg

In Almere is er sprake van een tekort aan betaalbare en kleine woningen voor met name jongeren, senioren en alleenstaanden. Leegstaande gebouwen bieden goede kansen voor eigenaren om in te spelen op de woonbehoeften van Almeerders. Gemeente Almere werkt samen met de eigenaren om de mogelijkheden te onderzoeken om van lege kantoren woningen te maken. Transformatie noemen we dat.

De kantorenstrook aan de Louis Armstrongweg is een zeer kansrijke plek voor transformatie. Dichtbij station Muziekwijk en op loopafstand van het winkelcentrum maakt deze gebouwen geschikt om in te wonen. Gemeente Almere heeft de ambitie om het huidige kantoorgebied aan de Louis Armstrongweg te ontwikkelen naar een gevarieerd gebied met woningen, kantoren, voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte met voldoende parkeerplaatsen en een veilige verkeerssituatie. Het is de bedoeling dat het gebied geleidelijk transformeert tot een goede mix van wonen en werken.

Schrijf u hieronder voor de nieuwsbrief om op te hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. 

*update* 

Vorig jaar vond de tweede inloopbijeenkomst plaats voor omwonenden en ondernemers van de Louis Armstrongweg.

Tijdens de inloopavond zij de onderstaande reacties opgehaald bij de belanghebbenden. 

Op dit moment wordt zorgvuldig uitgezocht welke opmerkingen al zijn verwerkt in de definitieve gebiedsvisie, welke aanvullingen er nog mogelijk zijn en welke inbreng niet verwerkt wordt. De inbreng die niet verwerkt gaat worden, wordt voorzien van een motivatie. 

 In 2019 volgt dan een definitieve omgevingsvisie en is er een kader voor transformatie.

Let op: de onderstaande reacties zijn direct overgenomen en dus niet geredigeerd.

Reacties inloopmoment Louis Armstrongweg 7 november 2018

Wens: Horeca/jong+oud ‘le pain quotidieu’. Ontbijt koffie lunch diner. Een community tafel.

Opmerking: Niet te hoog bouwen i.v.m. zoninval voor flats aan de overkant.

Opmerking: Bezwaar tegen opbouw (optoppen) panden. Namens alle bewoners van de John Coltranestraat (flat).

Wens: 3-kamer sociale w.b. senioren

Opmerking: Laat maar komen! Vergroenen, verduurzamen en klimaatproblematiek aanpakken is een must in deze tijd. Plan met veel potentie.

Wens: Senioren 3-kamer sociale woningen

Opmerking: Duidelijker aangeven kruising john coltranestraat en louis armstrongweg

Wens: Hondenuitlaat tuin met bankjes en een stukje overkapt

Wens: Groene pui aan straatkant

Wens: Minimaal 4 kamers met flinke buitenruimte en terras

Wens: Seniorenflats 3-kamer sociale woningen

Opmerking: Duidelijker aangeven l.Armstrongweg 30 km naar industrieterrein start duidelijk 30 km op straat geen drempels meer. Geen hogere bouw Geluidsmeting hoge flat. Wonen op 6e verdieping. Veel geluidoverlast. Parkeer gelegenheid/vuilafvoer  

Opmerking: Een groep bewoners van het appartementencomplex aan de John Coltranestraat/Ella Fitzgeraldpad heeft zorgen geuit over de hoogte van de optopping van met name LA 54 en ook het oude ROC-gebouw. Zij zijn bang hun uitzicht te verliezen. Ook verwachten zij planschade op te lopen omdat zij koopappartementen hebben die hierdoor mogelijk in waarde zullen dalen.

Opmerking: Door het weghalen van de rotondes wordt er harder gereden over de LA. De snelheidsheuvel die is aangelegd is te laag waardoor er hard overheen gereden kan worden. Dit geeft onveiligheid en geluidsoverlast.

Opmerking: Ook is de voorrangssituatie bij de aantakkingen op de LA minder duidelijk geworden.

Wens: Gevraagd wordt of rondom de complexen en langs het spoor in het plangebied extra groen kan worden aangeplant.

Opmerking: Omwonenden vragen om voldoende parkeerplaatsen mee te nemen in het plangebied zodat zij geen overlast krijgen in hun eigen straten.

Vraag: Een buurtbewoner heeft gevraagd om de mensen uit de wijk voorrang te geven bij het toekennen van de te ontwikkelen appartementen.

Opmerking: Een buurtbewoner heeft aangegeven liever geen horeca te zien in het plangebied omdat dit overlast zou kunnen geven.

Wens: Bij het aanleggen van de wandelpromenade liever geen bankjes plaatsen omdat dit potentiële hangplekken voor jongeren zijn.

Wens: Bij deze wil ik u nogmaals mee geven dat ik zeer kritisch sta, op de ‘open’ en totaal niet uitgewerkte visie van vergroening en de nieuwe parkeer norm die de Gemeente wil doorvoeren.

Bij wonen is het leef klimaat vanzelfsprekend van belang, en het gebruik maken van bestaande parkeergelegenheid zowel overdag als s ’avonds is een goede, maar zal niet passen bij de gedachte dat 25% van het huidige parkeermogelijkheid ingevuld moet gaan worden met groen.

Wens: Geen hogere bouw

Wens: Geluidsmeting hoge flat. Wonen op 6e verdieping. Veel geluidoverlast.

Wens: Parkeer gelegenheid/vuilafvoer  


Een aantal opmerkingen van bewoners gingen over de werkzaamheden aan de rotonde op Louis Armstrongweg. Deze opmerkingen over de huidige verkeerssituatie zijn gedeeld met de juiste vakafdeling.

Belangrijke documenten

*Let op! dit document is concept en zal nog veranderen nadat alle opmerkingen van de inloopbijeenkomst van 7 november zijn verwerkt. De definitieve gebiedsvisie verschijnt in 2019.

Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.