Skip to content

Transformatie Louis Armstrongweg

Gemeente Almere heeft de ambitie om het huidige kantoorgebied aan de Louis Armstrongweg te ontwikkelen naar een gevarieerd gebied met woningen, kantoren, voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte met voldoende parkeerplaatsen en een veilige verkeerssituatie.

Omwonenden, ondernemers en vastgoedeigenaren hebben het afgelopen jaar meegewerkt aan een visie die dit mogelijk kan maken.

De gebiedsvisie kunt u hier lezen

Inspreken tijdens de bespreking in de Raad

Op donderdag 19 september 2019 bespreekt de gemeenteraad deze visie. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat er een mogelijkheid is om tijdens deze bespreking uw mening over de visie te geven. Waarom bent u blij met deze visie? Of wat zijn de punten in de visie die u niet ziet zitten?

Meer informatie, aanmelden en de spelregels voor inspreken.

Let op u moet zich vóór 19 september 2019 12:00 aanmelden.

Na de bespreking op 19 september stemt de gemeenteraad de gebiedsvisie op een ander moment vast of geeft aan dat er wijzigingen moeten plaats vinden.

Deze data delen wij met u zodra deze bekend zijn.

Schrijf u hieronder voor de nieuwsbrief om op te hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. 

Inloopbijeenkomst 

In 2018 vond een inloopbijeenkomst plaats voor omwonenden en ondernemers van de Louis Armstrongweg.

Tijdens de inloopavond zij de onderstaande reacties opgehaald bij de belanghebbenden. 

Let op: de onderstaande reacties zijn direct overgenomen en dus niet geredigeerd.

Reacties inloopmoment Louis Armstrongweg 7 november 2018

Wens: Horeca/jong+oud ‘le pain quotidieu’. Ontbijt koffie lunch diner. Een community tafel.

Opmerking: Niet te hoog bouwen i.v.m. zoninval voor flats aan de overkant.

Opmerking: Bezwaar tegen opbouw (optoppen) panden. Namens alle bewoners van de John Coltranestraat (flat).

Wens: 3-kamer sociale w.b. senioren

Opmerking: Laat maar komen! Vergroenen, verduurzamen en klimaatproblematiek aanpakken is een must in deze tijd. Plan met veel potentie.

Wens: Senioren 3-kamer sociale woningen

Opmerking: Duidelijker aangeven kruising john coltranestraat en louis armstrongweg

Wens: Hondenuitlaat tuin met bankjes en een stukje overkapt

Wens: Groene pui aan straatkant

Wens: Minimaal 4 kamers met flinke buitenruimte en terras

Wens: Seniorenflats 3-kamer sociale woningen

Opmerking: Duidelijker aangeven l.Armstrongweg 30 km naar industrieterrein start duidelijk 30 km op straat geen drempels meer. Geen hogere bouw Geluidsmeting hoge flat. Wonen op 6e verdieping. Veel geluidoverlast. Parkeer gelegenheid/vuilafvoer  

Opmerking: Een groep bewoners van het appartementencomplex aan de John Coltranestraat/Ella Fitzgeraldpad heeft zorgen geuit over de hoogte van de optopping van met name LA 54 en ook het oude ROC-gebouw. Zij zijn bang hun uitzicht te verliezen. Ook verwachten zij planschade op te lopen omdat zij koopappartementen hebben die hierdoor mogelijk in waarde zullen dalen.

Opmerking: Door het weghalen van de rotondes wordt er harder gereden over de LA. De snelheidsheuvel die is aangelegd is te laag waardoor er hard overheen gereden kan worden. Dit geeft onveiligheid en geluidsoverlast.

Opmerking: Ook is de voorrangssituatie bij de aantakkingen op de LA minder duidelijk geworden.

Wens: Gevraagd wordt of rondom de complexen en langs het spoor in het plangebied extra groen kan worden aangeplant.

Opmerking: Omwonenden vragen om voldoende parkeerplaatsen mee te nemen in het plangebied zodat zij geen overlast krijgen in hun eigen straten.

Vraag: Een buurtbewoner heeft gevraagd om de mensen uit de wijk voorrang te geven bij het toekennen van de te ontwikkelen appartementen.

Opmerking: Een buurtbewoner heeft aangegeven liever geen horeca te zien in het plangebied omdat dit overlast zou kunnen geven.

Wens: Bij het aanleggen van de wandelpromenade liever geen bankjes plaatsen omdat dit potentiële hangplekken voor jongeren zijn.

Wens: Bij deze wil ik u nogmaals mee geven dat ik zeer kritisch sta, op de ‘open’ en totaal niet uitgewerkte visie van vergroening en de nieuwe parkeer norm die de Gemeente wil doorvoeren.

Bij wonen is het leef klimaat vanzelfsprekend van belang, en het gebruik maken van bestaande parkeergelegenheid zowel overdag als s ’avonds is een goede, maar zal niet passen bij de gedachte dat 25% van het huidige parkeermogelijkheid ingevuld moet gaan worden met groen.

Wens: Geen hogere bouw

Wens: Geluidsmeting hoge flat. Wonen op 6e verdieping. Veel geluidoverlast.

Wens: Parkeer gelegenheid/vuilafvoer  


Een aantal opmerkingen van bewoners gingen over de werkzaamheden aan de rotonde op Louis Armstrongweg. Deze opmerkingen over de huidige verkeerssituatie zijn gedeeld met de juiste vakafdeling.

Belangrijke documenten

Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.