Direct naar paginainhoud

Gemeente Almere heeft de ambitie om het huidige kantoorgebied aan de Louis Armstrongweg in de Muziekwijk noord te ontwikkelen naar een gevarieerd gebied met woningen, kantoren en voorzieningen. In een aantal kantoren komen bij elkaar ruim 300 kleine huur- en koopwoningen met op bepaalde plekken bedrijvigheid in de plint. Verder moet er een aantrekkelijke buitenruimte komen met voldoende groen, parkeerplaatsen en een veilige verkeerssituatie. Omwonenden, ondernemers en vastgoedeigenaren hebben het afgelopen jaar meegewerkt aan een visie die dit mogelijk kan maken.

Deze visie is op donderdag 17 oktober 2019 vastgesteld.