Planning en aanpak

Planning en aanpak

De werkzaamheden voor het groot onderhoud worden in de periode van 2022 tot en met 2025 uitgevoerd. De Muziekwijk Zuid telt ongeveer 2.700 woningen en heeft circa 6.400 bewoners. Omdat de wijk groot is en we niet alle straten vier jaar open willen leggen, voeren we het groot onderhoud in 9 fases uit.

Overzicht fases

Het groot onderhoud loopt van 2021 tot en met 2025. In 2021 zijn we gestart met het ontwerp voor fase 1 en in het voorjaar van 2022 gaan we met de werkzaamheden buiten aan de slag. Dan starten we ook met het ontwerp van fase 2. Dus als de ene fase in uitvoering is, bereiden we de volgende fase voor. Hieronder is de globale planning* voor de werkzaamheden buiten per fase aangegeven.

 • Fase 1: voorjaar 2022 – najaar 2022
 • Fase 2: najaar 2022 – eind 2022
 • Fase 3: begin 2023 – medio 2023
 • Fase 4: medio 2023 – najaar 2023
 • Fase 5: najaar 2023 – voorjaar 2024
 • Fase 6: voorjaar 2024 – najaar 2024
 • Fase 7: najaar 2024 – voorjaar 2025
 • Fase 8: voorjaar 2025 – medio 2025
 • Fase 9: najaar 2025 – eind 2025

*Onder voorbehoud van wijzigingen, zoals uitloop door weersomstandigheden.

Aanpak per fase

Bij het groot onderhoud Muziekwijk Zuid werken we per fase met de volgende aanpak:

 • Ontwerpfase: het groot onderhoud start met het uitwerken van het ontwerp. Het bouwteam gaat aan de slag met de doelen en ambities van het project. Gecombineerd met de uitkomsten van het belevingsonderzoek resulteert dit in een concept ontwerp.
   
 • Presentatie 1: als de eerste versie van het ontwerp er ligt, heeft u als bewoner nog ruimte uw aandachtspunten en vragen in te brengen. Denk daarbij aan zaken als invulling van het groen, de speelvoorzieningen, ontmoetingsplekken en het straatmeubilair. Dit kunt u met de leden van het bouwteam bespreken tijdens de eerste presentatie. Ook kunt u zich opgeven als straatambassadeur om samen met het bouwteam te overleggen over het ontwerp en de uitvoering.
   
 • Definitief ontwerp: het kan zijn dat naar aanleiding van de presentatie nog kleine aanpassingen nodig zijn in het ontwerp. Dit pakt het bouwteam op. Ook worden in deze stap de uitvoeringstekeningen en de planning gemaakt, waarmee de mensen buiten aan de slag kunnen. Uiteraard denkt het bouwteam ook na over de bereikbaarheid van de buurt en betrekt de straatambassadeurs hierbij. Als deze zaken allemaal klaar zijn, stelt het bouwteam gezamenlijk het definitief ontwerp vast.
   
 • Presentatie 2: we presenteren het definitief ontwerp van de openbare ruimte. Voor zover passend binnen de randvoorwaarden en eisen, zijn de opmerkingen van bewoners meegenomen in het ontwerp. Naast een toelichting op het ontwerp vertellen de leden van het bouwteam ook meer over de werkzaamheden en de fasering. Tijdens deze presentatie komen dus ook de praktische zaken aan de orde: planning, parkeren, veiligheid en de bereikbaarheid van de buurt en de woningen.
   
 • Buiten aan de slag: het is zover, na maanden van voorbereidingen gaat de eerste schop in de grond. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder en overlast tot een minimum te beperken. Enige overlast is helaas onvermijdelijk, maar in goed overleg kunnen we samen veel dingen voorkomen of oplossen. Omgevingsmanager Anahit Beglarian van Dusseldorp is het aanspreekpunt voor de buurt. 

  Contact opnemen met omgevingsmanager Anahit Beglarian van Dusseldorp
   
 • Oplevering: een officieel moment in het project: de oplevering van een fase. Dit betekent dat het werk voor dit gebied klaar is. Met het bouwteam lopen we alles na om te controleren of het uitgevoerd is zoals afgesproken. Daar gaan we wel van uit natuurlijk, want mocht er onderweg iets haperen, dan pakken we dat samen meteen op. Als alles naar wens is, laten we het weer netjes achter. Het kan zijn dat we nog een keer terug komen, bijvoorbeeld omdat op dat moment het groen nog niet aangeplant kan worden. Dat kan namelijk alleen in het plantseizoen.
   
 • Onderhoud: volgens de opdracht voert Dusseldorp nog een half jaar onderhoud uit in de wijk.

Fase 1

De planning van fase 1 ziet er als volgt uit:

 • Ontwerpfase: 2e helft 2021
 • Presentatie 1: half december 2021
 • Definitief ontwerp: januari 2022
 • Presentatie 2: tweede helft januari 2022
 • Buiten aan de slag: februari 2022
 • Oplevering: najaar 2022
 • Onderhoud: volgens de opdracht voert Dusseldorp nog een half jaar onderhoud uit in de wijk.