Het project

Het groot onderhoud op hoofdlijnen

Muziekwijk Zuid is gebouwd tussen 1987 en 1990. Het was de eerste wijk in Almere die door medewerkers van de gemeente werd ontworpen. Dit keer wil de gemeente de bewoners uit de wijk betrekken bij de herinrichting van de wijk. Daarom organiseren we inloopavonden en gaan we werken met straatambassadeurs. Dat zijn bewoners die de straat vertegenwoordigen en meedenken over het ontwerp en de uitvoering. Zo zorgen we samen voor een mooie en aangename leefomgeving!

Waarom groot onderhoud?

Het groot onderhoud is nodig. Daar zijn meerdere redenen voor:

  • Signalen van bewoners over de kwaliteit van hun woonomgeving.
  • Verzakkingen in de openbare ruimte.
  • Het onderhoud van het groen in de wijk.
  • De gezondheid van een deel van de bomen.

 

Wat gaan we doen?

Met het groot onderhoud wil de gemeente de kwaliteit van het openbaar gebied in de wijk verbeteren. Daar waar nodig gaan we de grond ophogen en de bestrating vernieuwen of vervangen. Ook het groen in de wijk krijgt een opknapbeurt. Om de wijk toekomstbestendig te maken, gaan we ook aan de slag met een aantal thema’s zoals hittestress, wateroverlast en duurzaamheid. Wat we precies gaan doen, dat bepalen we met bewoners tijdens de inloopavonden.

Toekomstbestendige wijk

Het groot onderhoud voeren we zo circulair mogelijk uit. Dit betekent dat we zo weinig mogelijk weggooien en proberen alles een nieuwe plek in de wijk te geven. Denk aan het hergebruiken van stoeptegels of een bankje, als deze nog goed zijn. Ook hittestress, wateroverlast en overbelasting van het riool spelen een grote rol bij het onderhoud van de wijk. In het ontwerp houden we daarom rekening met deze factoren, waardoor we vroegtijdig de juiste maatregelen kunnen treffen. Zo kunnen we een deel van de bestaande beplanting vervangen en maken we plaats voor meer en nieuw groen in de wijk. Groen zorgt voor verkoeling, waardoor het in de zomer minder heet wordt in de wijk.

Inbreng van bewoners

Om bewoners bij het groot onderhoud te betrekken hebben we voor de start van het project een belevingsonderzoek uitgevoerd. Zij konden hun mening geven over de huidige inrichting en beleving van de wijk. Met de resultaten van dit onderzoek gaat het bouwteam voor iedere fase een concept ontwerp maken. Over dit ontwerp mogen bewoners van het deelgebied meedenken tijdens een digitale presentatie of inloopavond. Verder werken we tijdens het ontwerpen en uitvoeren met straatambassadeurs. We hopen van de straatambassadeurs terugkoppeling uit de buurt te krijgen. Zo weten we of het uitwerken van het ontwerp en de uitvoering naar wens verlopen.

Meer weten over de verschillende stappen in het project en hoe we de bewoners daarbij betrekken? Bekijk de planning.