Direct naar paginainhoud

De gemeente is bezig met de voorbereidingen voor het groot onderhoud in Muziekwijk Zuid. Dit duurt helaas langer dan verwacht.  Dat komt onder andere doordat er extra onderzoek nodig is naar de staat van het riool. We willen namelijk niet, als we klaar zijn met het groot onderhoud, snel weer in de wijk terug moeten komen voor bijvoorbeeld werkzaamheden aan het riool. Dat zorgt voor extra overlast en kosten. 

Planning

We verwachten eind 2020 met de eerste bewoners van Muziekwijk Zuid in gesprek te gaan over het groot onderhoud. Groot onderhoud in een woonwijk voeren we altijd uit in fases, Meestal zijn dit er vier of vijf. Het aantal fases is afhankelijk van de werkzaamheden en hoe we de overlast zoveel mogelijk kunnen beperken. Een fase duurt ongeveer een jaar. De eerste helft van dit jaar bereiden we voor, de tweede helft gebruiken we voor de uitvoering. In totaal duurt het groot onderhoud van een woonwijk dus zo’n vier of vijf jaar. Afhankelijk van in welke fase jouw straat aan de beurt is kan het zijn dat jouw straat pas over een paar jaar aan de beurt is.