Werkzaamheden parkeerterrein begraafplaats Kruidenwijk

Werkzaamheden parkeerterrein begraafplaats Kruidenwijk

De gemeente Almere is bezig met het aanpassen van het parkeerterrein bij de begraafplaats in Kruidenwijk. We hebben in het voorjaar bomen verwijderd. In het najaar leggen we extra parkeerplaatsen aan en planten we nieuwe bomen en hagen.

Parkeerterrein

Op de terp naast naast het huidige parkeerterrein hebben we vijf kastanjes verwijderd. Deze hadden de kastanjebloedingsziekte en waren helaas niet meer te redden.

Op verzoek van Begraafplaatsen & Crematorium Almere leggen we extra parkeerplaatsen aan op de plek van de terp. Aan de kopse kanten van de nieuwe parkeervlakken plaatsen we in totaal tien nieuwe beuken, met daaronder een haag van taxus. Zo blijft het parkeerterrein zijn groene uitstraling houden.

Tijdens de werkzaamheden blijft het parkeerterrein bereikbaar, en ook de parkeerplekken voor invaliden elders op de begraafplaats blijven bereikbaar.

Veld nabij parkeerterrein

Nabij het parkeerterrein ligt een veld waarop veel eiken staan. Deze stonden erg dicht op elkaar en waren zo groot geworden dat ze elkaar belemmerden in de groei.

Daarom hebben we de bomen om en om weggehaald (‘dunnen’). Hierdoor krijgen de bomen die er nog staan meer licht. Ze worden daardoor sterker en beter van kwaliteit, kunnen beter tegen een (wind)stootje en vormen minder dood hout. Ook het gras onder de bomen komt er weer beter uit te zien omdat het meer licht krijgt.

Een nieuwe bestemming voor de bomen

Het hout van de bomen die we hebben verwijderd, gaan we opnieuw gebruiken. We maken er bankjes en fietsenrekken van, en plaatsen deze in het Bos der Onverzettelijken.

Dit past bij ons streven om bewust om te gaan met materialen. De grondstoffen waarvan bijvoorbeeld beton, staal en aluminium worden gemaakt raken op den duur namelijk op. Waar het kan gebruiken we straatstenen opnieuw en gebruiken we gerecycled beton voor fietspaden. Samen met onze bewoners, ondernemers en andere partners werken we zo aan een betere leefomgeving.