Vragen en antwoorden

Bouwen door de buurt

Waar mag worden gebouwd?

Als je zelf een bouwinitiatief neemt, denk je ook na over mogelijke bouwplekjes. Het is verstandig om ook open te staan voor andere plaatsen in Kruidenwijk. Want bouwen kan nu eenmaal niet overal. Bijvoorbeeld omdat er op sommige plaatsen leidingen en kabels lopen. Of dat een plaats is bestemd als groengebied. Zie de vraag ‘Kan er gebouwd worden in een groengebied?’.

Kan ik met mijn buren een plan maken? Of met vrienden of familie die niet in de wijk wonen?

Ja, je kunt zeker met je buren een plan maken. Ook kan je samen met vrienden en familie die niet in de wijk wonen een plan maken als de initiatiefnemer maar uit Kruidenwijk komt.

Ik wil een bouwinitiatief nemen, aan welke kosten moet ik denken?

Als initiatiefnemer betaal jij voor de bouwkosten van je eigen huis. Van vergunningen en bijkomende kosten tot aan de bouw door de aannemer. Tijdens de gesprekken nemen we de kosten waarmee je te maken krijgt met je door. De kosten hangen natuurlijk ook van jouw plan en de mogelijkheden in de wijk af. Dan gaat het bijvoorbeeld om aansluiting op de elektriciteit en het riool, de benodigde parkeerplaatsen. Het kan ook gaan over duurzame energie en waterzuivering. Tijdens de vervolggesprekken informeren we je verder over de stappen die je gaat nemen. De gemeente ondersteunt je met een bouwbegeleider.

Ik wil een initiatief nemen, maar kan de bouw niet zelf financieren. Heeft het zin me toch aan te melden?

Maak ook dan je belangstelling bekend. We hebben contact met de woningcorporaties en kunnen bespreken of er een koppeling mogelijk is. Dit betekent wel nog steeds dat je zelf een mogelijk bouwplekje moet ontdekken en het draagvlak met de buurt moet oppakken. Het is verstandig om andere bewoners te vragen of ze ook interesse hebben. Een woningcorporatie kan alleen iets betekenen voor een groter initiatief.

Hoe organiseer ik draagvlak voor mijn plan?

Je neemt je buren en andere belanghebbenden mee in je plannen. Je informeert hen en je geeft ze de mogelijkheid om op je plannen te reageren. Niemand wordt graag achteraf verrast met plannen die hem of haar ook aangaan. Voor zo’n proces ontvangen de initiatiefnemers, als ze eenmaal zo ver zijn, een aantal handvatten. Als gemeente adviseren we je, maar jij als initiatiefnemer bent aan zet. Van de gemeente kun je ondersteuning verwachten bij het organiseren van het gesprek met de buurt.

Hoe weet ik dat er iets bij mij in de buurt gaat gebeuren?

Als initiatiefnemers zo ver zijn dat ze een serieus bouwplan hebben dat ze kunnen presenteren, informeren ze zelf daarover de buurt. Ze laten ook het tijdstip en de plaats weten waarop de buurt kunnen reageren op hun plan (participatie). Het eerste plan zou in de loop van 2021 zover kunnen zijn. Maar het kan ook zo zijn dat er geen enkele initiatiefnemer is. Dan stopt de pilot in Kruidenwijk. Dan probeert de gemeente het op twee dan nader te benoemen plekken.

Wat doe ik als mijn buren tegen mijn plan zijn?

Dan is het belangrijk om met jouw buren in gesprek te gaan. Waar zijn je buren precies tegen? Heb je hen wel goed geïnformeerd? Is er wellicht een tussenoplossing te vinden? Het is in elk geval belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor de bouw van jouw woning. Anders is er een kans dat de bouw niet doorgaat.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een plan?

Tijdens de participatie hebben initiatiefnemers er alles aan gedaan om hun (toekomstige) buren en andere belanghebbenden te informeren en te betrekken bij hun plan. Zie de vraag ‘Hoe weet ik dat er iets bij mij in de buurt gaat gebeuren?’ Mocht een belanghebbende, ondanks een goed doorlopen participatie, toch nog willen reageren tegen een verleende vergunning, dan kan hij of zij een bezwaarschrift indienen. Na de bezwaarperiode staat beroep bij de rechtbank open. Verleende vergunningen worden gepubliceerd op de pagina’s Stadhuis-aan-huis in Almere deze Week, of je kunt je abonneren op overheid.nl om op de hoogte te blijven.

Moet het bestemmingsplan voor de Kruidenwijk worden gewijzigd?

Het bestemmingsplan hoeft niet gewijzigd te worden. Het is een kleine pilot. De gemeente beoordeelt of het initiatief niet in strijd is met een ‘goede ruimtelijke ordening’. Bovendien moet het overleg met de belanghebbenden goed zijn doorlopen. Zo kan de gemeente in afwijking van het bestemmingsplan een vergunning afgeven. Wil je reageren op een vergunningverlening? Zie de vraag ‘Hoe kan ik bezwaar maken tegen een plan?’.

Kan er gebouwd worden in een groengebied?

De gebieden die behoren tot het zogenoemde groenblauwe raamwerk zijn opgenomen in de Nota Kleur aan Groen. Deze zijn als Nota en als kaart hier te downloaden. Mocht je daarin een initiatief overwegen, lees dan goed de ontwikkelprincipes. Weet ook dat er altijd een participatieproces met de belanghebbenden moet worden doorlopen. Zie de vraag  ‘Hoe organiseer ik draagvlak voor mijn plan?’. In een groengebied heb je te maken met een welstandstoets.

Hoeveel initiatiefnemers kunnen zich melden?

De pilot staat open voor maximaal 15 initiatiefnemers en is bedoeld voor de bewoners en ondernemers van Kruidenwijk

Wat gebeurt er na de online buurtgesprekken?

Na de eerste online buurtgesprekken gaan we aan de slag. De gemeente bekijkt jouw woonideeën op de door jou gevonden locatie. De gemeente kijkt samen met jou wat er wel en niet mogelijk is. Daarbij worden de planologische procedures behandeld, de kosten voor de grond, de technische aspecten van de locatie die je in gedachten hebt, hoe je de buurt bij jouw plan betrekt en de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Hoe zit het met de planning?

De planning is afhankelijk van de plannen van de initiatiefnemers, het draagvlak in de buurt en het bouwproces. De gemeente heeft zelf geen vaste planning. Tijdens de gesprekken word je geïnformeerd over het proces en kunnen vragen worden beantwoord. Met de wijkbewoners die een bouwidee hebben vinden de vervolggesprekken plaats. Pas nadat een bouwplan goed is doordacht en op papier is gezet, starten de initiatiefnemers het overleg met hun buurt. Het eerste plan zou in de loop van 2021 zover kunnen zijn. Pas daarna kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Naar verwachting worden de eerste vergunningen in 2022 aangevraagd. Na verlening van de omgevingsvergunning kan worden gestart met de bouw. Afhankelijk van de snelheid van bouwen zal een eerste woning in 2023 of later gereed kunnen zijn. Maar het kan ook zo zijn dat er geen enkele initiatiefnemer is. Dan stopt de pilot in Kruidenwijk. Dan probeert de gemeente het op twee dan nader te benoemen plekken.

Kan ik onderweg stoppen?

Je kunt onderweg stoppen met je initiatief. Het kan heel goed zijn dat je beslist om niet door te gaan. Wellicht vind je het te veel werk, kost het te veel of denk je dat het gevonden plekje op te veel weerstand stuit. Echter, als je een grondovereenkomst afsluit zijn er wel kosten verbonden aan het beëindigen van je voornemen om te bouwen.

Is er meer te lezen over deze pilot Bouwen door de buurt?

Ja, download hier het document Doel en Aanpak van de pilot Bouwen door de buurt.