Skip to content

Bouw Korianderhof

Bouwrijp maken terrein Korianderhof 3 juni van start

In de week van 3 juni 2019 start Aannemingsbedrijf De Waard Grondverzet BV uit Zeewolde in opdracht van de gemeente Almere met het bouwrijp maken van het terrein waar de Korianderhof gebouwd wordt. Dit houdt in dat de riolering en de benodigde kabels en leidingen voor de nutsvoorzieningen worden aangelegd. Op de kaart staat het gebied waar gewerkt wordt. Deze werkzaamheden duren tot 1 september 2019.  Aansluitend start ISPA Vastgoed B.V. met de bouw van de woningen. 

Wegafsluitingen en omleidingen

In verband met het aanleggen van de riolering en kabels en leidingen is het noodzakelijk om de volgende straten open te maken:

  • de Korianderweg;
  • de Pimpernelstraat;
  • het Specerijpad.

Deze straten sluiten we tijdens de werkzaamheden af voor alle verkeer. Dit betekent dat de woningen dan niet met de auto te bereiken is. Wij verzoeken u om uw auto tijdelijk elders te parkeren. Via tijdelijke voorzieningen zijn de woningen wel lopend bereikbaar. Voor het doorgaande (fiets)verkeer plaatsen we omleidingsborden.

Afvalcontainers

Het kan zijn dat door de werkzaamheden de (bovengrondse) bakken of de vaste opstelplaatsen voor de afvalbakken tijdelijk niet bereikbaar zijn. Afval kunt u in deze periode aanbieden bij de dichtstbijzijnde opstelplaats.

Planning en informatie

Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de uitvoering, waardoor de planning kan wijzigen. Houdt  voor de actuele planning deze website in de gaten.

Heeft u nog vragen, stel deze dan via het contactformulier of bel op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur naar 14 036.

Voorbereidingen nieuwbouw Korianderhof van start gegaan

Het terrein van de voormalige school De Kruidenwijzer heeft een woonbestemming gekregen. Ontwikkelaar ISPA Vastgoed B.V. gaat op het perceel tussen het Dillepad en de Korianderweg 38 appartementen en 6 woningen bouwen. De locatie krijgt de naam Korianderhof. Het definitieve bestemmingsplan hiervoor is in 2018 vastgesteld. De gemeente is gestart met de voorbereidingen voor de bouw.

Projectplanning

Het bouwproject Korianderhof verloopt in drie fasen. De gemeente is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken en het inrichten van het gebied. De woningen worden gebouwd onder verantwoordelijkheid van ISPA.

Fase 1 Bouwrijp maken (gemeente Almere)

Voordat de bouw van de appartementen en de woningen begint, maakt de gemeente het terrein eerst bouwrijp. Voor de start van het vogelbroedseizoen worden de bomen en beplanting weggehaald. De bomen worden herplant op een andere locatie in Almere. 

In juni/juli gaan we vervolgens verder met de aanleg van de ondergrondse infrastructuur van kabels, leidingen, stadsverwarming en riool. Ook wordt een weg aangelegd voor het bouwverkeer.

Fase 2 Bouw woningen en appartementen (ISPA Vastgoed B.V.)

De feitelijke woningbouw start op 1 september 2019. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van projectontwikkelaar ISPA.

Fase 3 Inrichten van het gebied (gemeente Almere)

Na de bouw richt de gemeente het aangrenzende openbare gebied definitief in en worden parkeervakken en nieuwe beplanting aangebracht. 

Tijdens de looptijd van het project houden wij op de hoogte via deze website.