Skip to content

Werkzaamheden Havendreef

Werk aan de weg: Havendreef

De Havendreef is toe aan asfaltonderhoud om zo de veiligheid van het verkeer te blijven borgen. Daarom gaan we aan de slag met werkzaamheden aan deze dreef. 

In 2015 is de doorstroming vanuit Almere Stad naar de A6 verbeterd door de rijstroken op de Stedendreef te verdubbelen. De aansluiting van de A6 op de Havendreef is voltooid en nu wordt het laatste gedeelte van de Havendreef opgeknapt.

Wat gaan we doen?

Van maart tot en met juli 2019 wordt het gedeelte van de Havendreef tussen de Stedendreef en de op- en afrit van de A6 voorzien van een nieuwe asfalt laag. Bij de viaducten wordt de aan­sluiting verbeterd. 
Ook komt er een nieuwe groeninrichting omdat veel van de destijds ingeplante beplantingen zijn verdwenen of er slecht en verwilderd uit zien. Aan de kant van de weg wordt de beplanting verwijderd en het talud ingezaaid met gras. De uitstraling van de geluidswal wordt het zelfde als de geluidswal langs de Stedendreef.

De werkzaamheden aan het groen beginnen in maart en de asfalteringswerkzaamheden beginnen in april 2019. 

Bedrijven langs de Havendreef

Er zijn diverse bedrijven en instellingen gevestigd aan het bedrijventerrein: De Uitgeverij of Sportpark de Korver en is alleen bereikbaar via de Havendreef. Wij hebben informatie opgehaald om ons plan van aanpak te optimaliseren, dit zodat we de werkzaamheden met zo min mogelijk hinder kunnen uitvoeren. Hierbij kijken wij vooral naar de afsluitingen van de kruispunten. 

De inventarisatie van de wensen van bedrijven of instellingen is inmiddels afgesloten. Er is gekozen voor het uitvoeren van de werkzaamheden tijdens de nacht.