Skip to content

Fase 3

Groot onderhoud Stedenwijk fase 3

De gemeente Almere is druk bezig met de voorbereidingen van fase 3 van het groot onderhoud Stedenwijk Midden en Zuid. De planning voor deze fase volgt op een later tijdstip.  

We hogen Stedenwijk op, bestraten opnieuw en kijken naar verlichting en het groen. We nemen uw wensen daar graag in mee. 


1e Bewonersbijeenkomst 8 maart (+ 8 mei)

Tijdens de eerste bewonersbijeenkomst op donderdag 8 maart kunt u uw opmerkingen en wensen met ons delen. We verzamelen alle bewonerswensen. De bewonerswensen verwerken we waar mogelijk in een concepttekening die tijdens de tweede bijeenkomst aan u gepresenteerd wordt. 

De eerste bewonersbijeenkomst was op 8 maart en waarschijnlijk door het slechte weer was de opkomst matig. Wij willen u daarom in de gelegenheid stellen om toch nog uw wensen, ideeën en suggesties te delen. 
Hiervoor heeft u de gelegenheid op dinsdag 8 mei van 15.00 tot 18.00 uur in buurtcentrum De Inloop op het 's Hertogenboschplein. 

2e Bewonersbijeenkomst 9 oktober

Tijdens de eerste inloopavond in het voorjaar van 2018 heeft u uw opmerkingen en wensen kunnen delen. We hebben alle bewonerswensen verzameld. Voor de wensen van de eerste inloopavond hebben we gekeken of deze (technisch) haalbaar zijn. Achter iedere wens hebben wij een voorlopige reactie geschreven. We hebben nog geen definitief besluit genomen over deze wensen; er ligt dus nog niets vast. 

Tweede inloopavond: reacties en nieuwe wensen

We hebben waar mogelijk de bewonerswensen van de eerste inloopavond verwerkt in een nieuwe concepttekening. Tijdens de tweede inloopavond op dinsdag 9 oktober horen wij graag wat u van deze nieuwe inrichting vindt.  

Datum:           dinsdag 9 oktober 2018
Locatie:           buurthuis De Inloop, ’s Hertogenboschplein 8
Tijd:                van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur 

Reageren

U kunt weer, net als tijdens de eerste bewonersbijeenkomst) reageren op de avond zelf. Kunt u niet aanwezig zijn, dan kunt u ook reageren via e-mail: stedenwijk@vanderweerdgrafhorst.nl. Vermeld hier dan bij dat het om een reactie op de bewonerswensen van groot onderhoud Stedenwijk fase 3 gaat.