Skip to content

Fase 2

De gemeente Almere is druk bezig met de voorbereidingen van fase 2 van het groot onderhoud Stedenwijk Midden en Zuid. In het tweede kwartaal van 2018 gaan we hier starten. We gaan dan aan de slag in het deel tussen de busbaan en het Weerwater en de Edestraat.                   

We hogen Stedenwijk op, bestraten opnieuw en kijken naar verlichting en het groen. We nemen uw wensen daar graag in mee.

Hoe gaat het verder?

Na de tweede bewonersbijeenkomst bekijken we aan welke reacties en wensen we tegemoet kunnen komen. Deze verwerken we in de definitieve tekening voor het groot onderhoud Stedenwijk. Deze publiceren we op deze website. Kort daarna volgt er een bomenwandeling waarbij u van een onafhankelijke bomendeskundige uitleg kunt krijgen over de keuzes die gemaakt zijn met de bomen. Na de bomenwandeling is er een derde bewonersbijeenkomst. Daar informeren wij u over waar u rekening mee moet houden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Na de derde bewonersbijeenkomst beginnen de werkzaamheden in de week van maandag 12 maart 2018. 

In de kolom aan de zijkant vindt u onder 'Vak en werkweek' een overzichtelijke samengestelde lijst van de planning en vakindeling voor de werkzaamheden. 

Bewonersbijeenkomsten

Tijdens de eerste bewonersbijeenkomst in oktober 2017 heeft u uw opmerkingen en wensen met ons kunnen delen. We hebben alle bewonerswensen verzameld en besproken. De bewonerswensen hebben we waar mogelijk verwerkt in een concepttekening die  tijdens de tweede bijeenkomst van dinsdag 16 januari 2018 aan u gepresenteerd is. Alle bewonerswensen en reacties van 16 januari hebben wij verwerkt in een definitieve tekening. U kunt de tekeningen hiernaast bekijken.

Tijdens de bewonersbijeenkomst van dinsdag 6 maart kunt u uitleg krijgen over de definitieve inrichting en zaken als planning, mogelijke ophoging en andere praktische onderwerpen.

Wat doet de gemeente met bewonerswensen?

Ook tijdens de tweede bewonersbijeenkomst verzamelen we weer alle reacties en wensen. Over deze onderwerpen kunt u nog meepraten:

  • Opstelplaatsen voor afvalbakken
  • De route die de vuilniswagen rijdt
  • Openbare verlichting
  • Inrichting hofjes
  • Soort en plaats nieuwe bomen en groen
  • Parkeerplaatsen
  • Verkeerstechnische aanpassingen
  • Beheer van openbaar groen door bewoners

Bomen en groen

Bomen en groen maken altijd een belangrijk deel uit van het groot onderhoud in de woonwijk. Soms moeten we bomen helaas weghalen, bijvoorbeeld omdat ze te groot zijn geworden voor de plek waar ze staan of omdat de wortels de bestrating omhoog drukken. Er zijn ook gevallen waarbij het niet noodzakelijk is bomen te verwijderen. Hierbij maken we als gemeente afwegingen tussen wensen van bewoners, het in stand houden van een groene stad en andere redenen om bomen te verwijderen. Waar mogelijk betrekken we inwoners bij dit soort beslissingen. Tijdens de bewonersbijeenkomst kunnen wij u onze afwegingen per situatie goed uitleggen.