Skip to content

Fase 1

Op de hoogte blijven

De werkzaamheden zijn voor een deel al gepland. Toch kan het anders lopen dan we denken. Bijvoorbeeld door het weer of door tegenslag tijdens de werkzaamheden. We houden u graag op de hoogte.

In de tweede helft van 2017 beginnen we met het groot onderhoud in fase 1 van Stedenwijk Midden Zuid. Fase 1 is het deel tussen de Amsterdamweg en de Amersfoortweg met de busbaan als scheiding. Dit groot onderhoud is nodig vanwege verzakking en de onderhoudsstaat van de wijk.

Planning en fasering

We kunnen en willen niet in heel fase 1 tegelijk aan het werk. Dan zouden overal de straten open liggen en zouden de woningen slecht bereikbaar zijn. Daarom hebben we fase 1 onderverdeeld in vakken. Die indeling in vakken (fasering) kunt u hiernaast zien. Ieder vak heeft een nummer gekregen. Per nummer kunt u zien wanneer we daar aan het werk zijn (planning).

Grond bestellen

Woont u in Stedenwijk Midden – Zuid, dan kunt u bij de aannemer grond bestellen om uw voortuin/oprit op te hogen. U kunt de grond alleen geleverd krijgen als de aannemer in uw straat aan het werk is. Bestel het zand dus tijdig. De grond kost 15 euro per mᶟ.

Bestellen kan met het bestelformulier zand en grond (pdf 492 kb)

Op het formulier staat informatie over betalen.

Bewonerswensen

Omdat we het belangrijk vinden om te doen wat bewoners belangrijk vinden, hebben we hen gevraagd mee te denken over een aantal onderwerpen. De eerste mogelijkheid was de bewonersbijeenkomst van 8 november 2016. Veel bewoners hebben daar hun ideeën gegeven voor bijvoorbeeld groen, parkeerplekken en verlichting. Sommige dingen liggen al wél vast. Zo gaan we weinig ophogen, maar vooral opnieuw bestraten.

4 juli: tweede inloopbijeenkomst

We hebben waar mogelijk de bewonerswensen van de eerste inloopbijeenkomst verwerkt in concepttekeningen. Deze hebben we laten zien tijdens de tweede inloopbijeenkomst.

25 juli: derde bewonersbijeenkomst

Tijdens de derde bewonersbijeenkomst kunt u het definitieve ontwerp bekijken. We hebben hierin zo veel mogelijk de reacties uit de tweede bewonersbijeenkomst verwerkt.

We realiseren ons dat deze bijeenkomst aan het begin van de zomervakantie is en dat daardoor misschien niet iedereen kan komen. We willen natuurlijk wel iedereen de kans geven om de tekening te bekijken. Daarom kunt u het definitieve ontwerp ook op deze site bekijken.