Skip to content

Groot onderhoud Stedenwijk Midden Zuid

Op de hoogte blijven

De werkzaamheden zijn voor een deel al gepland. Toch kan het anders lopen dan we denken. Bijvoorbeeld door het weer of door tegenslag tijdens de werkzaamheden. We houden u graag op de hoogte.

Nieuwsbrief

Oktober 2017

kaartje stedenwijk

We hebben de afgelopen jaren al veel gedaan in de Stedenwijk. Zo hebben we een aantal asfaltwegen, fietspaden, speeltoestellen en bruggen opgeknapt. De volgende stap is dat we verder gaan met het groot onderhoud.

We hebben Stedenwijk Midden Zuid in vier fases opgedeeld. Per fase duurt de uitvoering ongeveer een jaar.

De direct omwonenden mogen meedenken over het groot onderhoud. Het gaat tenslotte om hún buurt. Zij kunnen niet over alles meedenken, want sommige onderwerpen staan al vast. Wel kunnen ze hun ideeën geven over bijvoorbeeld groen, parkeerplekken en verlichting. Waar mogelijk nemen we de wensen mee in de ontwerpen.  

 

Planning

De planning ziet er als volgt uit: 

Fase 1: uitvoering start medio 2017 

Fase 2: uitvoering 2018 
1e bewonersbijeenkomst, inventariseren bewonerswensen, 9 oktober 2017 
2e bewonersbijeenkomst, presentatie voorlopig ontwerp, 16 januari 2018 
Bomenwandeling, zaterdag 3 maart 2018, uitnodigingsbrief
3e bewonersbijeenkomst. presentatie definitief ontwerp, dinsdag 6 maart 2018, 
uitnodigingsbrief bewoners

Start uitvoering 12 maart 2018

Fase 3: uitvoering 2019 
1e bewonersbijeenkomst, inventariseren bewonerswensen, donderdag 8 maart 2018 
Uitnodigingsbrief bewoners 
(2e) 1e bewonersbijeenkomst, inventariseren bewonerswensen, dinsdag 8 mei 2018 
2e bewonersbijeenkomst, presentatie voorlopig ontwerp, dinsdag 9 oktober 2018 
Uitnodigingsbrief bewoners

Vervolg planning volgt in de loop van 2018

Fase 4: uitvoering 2020 

We starten pas met de volgende fase als de vorige fase gereed is aangezien het budget niet in één keer maar per jaar gedeeltelijk beschikbaar is.