Groot onderhoud Stedenwijk Midden Zuid

Op de hoogte blijven

De werkzaamheden zijn voor een deel al gepland. Toch kan het anders lopen dan we denken. Bijvoorbeeld door het weer of door tegenslag tijdens de werkzaamheden. We houden u graag op de hoogte.

Nieuwsbrief

Oktober 2017

kaartje stedenwijk

We hebben de afgelopen jaren al veel gedaan in de Stedenwijk. Zo hebben we een aantal asfaltwegen, fietspaden, speeltoestellen en bruggen opgeknapt. De volgende stap is dat we verder gaan met het groot onderhoud.

We hebben Stedenwijk Midden Zuid in vier fases opgedeeld. Per fase duurt de uitvoering ongeveer een jaar.

De direct omwonenden mogen meedenken over het groot onderhoud. Het gaat tenslotte om hún buurt. Zij kunnen niet over alles meedenken, want sommige onderwerpen staan al vast. Wel kunnen ze hun ideeën geven over bijvoorbeeld groen, parkeerplekken en verlichting. Waar mogelijk nemen we de wensen mee in de ontwerpen.  

Planning

De planning ziet er als volgt uit:
Fase 1: uitvoering start medio 2017
Fase 2: uitvoering 2018
Fase 3: uitvoering 2019
Fase 4: uitvoering 2020
We starten pas met de volgende fase als de vorige fase gereed is aangezien het budget niet in één keer maar per jaar gedeeltelijk beschikbaar is.