Noorderplassen West

Sfeerimpressie Noorderplassen West

Noorderplassen West is niet alleen de laatste, maar ook de meest waterrijke wijk van Almere Stad én met het meeste bos. Uniek gelegen tussen de Noorderplassen met 240 hectare open water en bestaand bos. Een sluis biedt doorvaart naar het Markermeer, het bos is een uitloper van het uitgestrekte Pampushout met wandel- en fietspaden. In de wijk is de kwaliteit van het omliggende landschap overal te herkennen.

Voordeel is dat de wijk al grotendeels klaar is: ruim 1.900 woningen zijn inmiddels opgeleverd en de wijk heeft twee basisscholen, kinderopvang, een gezondheidscentrum en een supermarkt met daarnaast winkels, binnenkort opent er zelfs een dierenkliniek tegenover de bushalte NPW Noord. Uiteindelijk zal de wijk uit ruim 2.600 woningen bestaan. 

Verkeersdrempels op Gerrie Knetemannpad

De afgelopen periode heeft de gemeente Almere klachten ontvangen over gevaarlijke situaties wegens te hard rijden op het Gerrie Knetemannpad. Deze weg is vooral bedoeld voor bouwverkeer van en naar de naastliggende woningbouwplannen. Maar ook bewoners van deze kant van de wijk maken er gebruik van. De situatie zal nog wel enige tijd duren. Door deze westelijke ontsluiting van Noorderplassen wordt het Grootzeil zoveel mogelijk ontlast van (bouw)verkeer. Zodra de bouwactiviteiten beëindigd zijn, wordt het pad “omgebouwd” tot fietspad en vindt  de verkeersafwikkeling via het Grootzeil plaats. Het plaatsten van borden  

met snelheidsbeperking heeft niet geleid tot  een ander gedrag. Ondanks dat de weg een tijdelijk bouwwegkarakter heeft, gaat de gemeente binnenkort toch over tot het aanbrengen van fysieke snelheidsremmende maatregelen. Voor en na een kruising (bij de zijwegen Marszeil, Bonnet en Brikzeil) zal er een korte drempel worden gestraat. De drempels zullen worden aangekondigd door middel van borden. De weg houdt een tijdelijk karakter en zal niet worden verlicht. De gemeente is momenteel bezig met het uitwerken van een plan voor de verkeers- en parkeersituatie rond de scholen aan het Grootzeil , zodat in de ochtend ook daar de doorstroming op het Grootzeil beter zal zijn. Zodra over de aanpassingen meer duidelijkheid is, zullen bewoners worden geïnformeerd.

Nieuws

Geen nieuws in deze lijst: