Skip to content

Transformatie Louis Armstrongweg

In Almere is er sprake van een tekort aan betaalbare en kleine woningen voor met name jongeren, senioren en alleenstaanden. Leegstaande gebouwen bieden goede kansen voor eigenaren om in te spelen op de woonbehoeften van Almeerders. Gemeente Almere werkt samen met de eigenaren om de mogelijkheden te onderzoeken om van lege kantoren woningen te maken. Transformatie noemen we dat.

De kantorenstrook aan de Louis Armstrongweg is een zeer kansrijke plek voor transformatie. Dichtbij station Muziekwijk en op loopafstand van het winkelcentrum maakt deze gebouwen geschikt om in te wonen. Gemeente Almere heeft de ambitie om het huidige kantoorgebied aan de Louis Armstrongweg te ontwikkelen naar een gevarieerd gebied met woningen, kantoren, voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte met voldoende parkeerplaatsen en een veilige verkeerssituatie. Het is de bedoeling dat het gebied geleidelijk transformeert tot een goede mix van wonen en werken.

Schrijf u hieronder voor de nieuwsbrief om op te hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. 

Belangrijke documenten

*Let op! dit document is concept en zal nog veranderen nadat alle opmerkingen van de inloopbijeenkomst van 7 november zijn verwerkt. De definitieve gebiedsvisie verschijnt in 2019.

Afmelden of gegevens wijzigen?

Vul hieronder het e-mailadres in waarmee u bent geregistreerd. U krijgt dan een e-mail met een link om uw gegevens bij te werken: