Skip to content

Korianderhof

Voorbereidingen nieuwbouw Korianderhof van start gegaan

Het terrein van de voormalige school De Kruidenwijzer heeft een woonbestemming gekregen. Ontwikkelaar ISPA Vastgoed B.V. gaat op het perceel tussen het Dillepad en de Korianderweg 38 appartementen en 6 woningen bouwen. De locatie krijgt de naam Korianderhof. Het definitieve bestemmingsplan hiervoor is in 2018 vastgesteld. De gemeente is gestart met de voorbereidingen voor de bouw.

Projectplanning

Het bouwproject Korianderhof verloopt in drie fasen. De gemeente is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken en het inrichten van het gebied. De woningen worden gebouwd onder verantwoordelijkheid van ISPA.

Fase 1 Bouwrijp maken (gemeente Almere)

Voordat de bouw van de appartementen en de woningen begint, maakt de gemeente het terrein eerst bouwrijp. Voor de start van het vogelbroedseizoen worden de bomen en beplanting weggehaald. De bomen worden herplant op een andere locatie in Almere. 

In juni/juli gaan we vervolgens verder met de aanleg van de ondergrondse infrastructuur van kabels, leidingen, stadsverwarming en riool. Ook wordt een weg aangelegd voor het bouwverkeer.

Fase 2 Bouw woningen en appartementen (ISPA Vastgoed B.V.)

De feitelijke woningbouw start op 1 september 2019. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van projectontwikkelaar ISPA.

Fase 3 Inrichten van het gebied (gemeente Almere)

Na de bouw richt de gemeente het aangrenzende openbare gebied definitief in en worden parkeervakken en nieuwe beplanting aangebracht. 

Tijdens de looptijd van het project houden wij op de hoogte via deze website.