Fase 4

Het groot onderhoud in fase 4 van de Kruidenwijk is klaar. Fase 4 is het gebied ten westen van het Tuinkruidenpad en ten noorden van de busbaan.

Later dit jaar werken we aan de speelplekken.

Geen spreekuur meer in de keet

Vanaf 5 juli is er geen spreekuur meer in de keet. Heeft u een vraag over het groot onderhoud? Hiernaast kunt u zien hoe u contact met ons op kunt nemen.

Tuinkruidenbrug

De gemeente inspecteert elk jaar de bruggen. Hieruit is gebleken dat de Tuinkruidenbrug op dit moment nog veilig is, maar dat de technische staat wel achteruit gaat. Om gevaarlijke situaties te voorkomen gaan we de brug vervangen. De verwachting is dat we dit in het najaar van 2017 doen. Voor we aan het werk gaan controleren we of er bijvoorbeeld geen vogels broeden rondom de brug, want in dat geval gaan we nog niet aan het werk. Zodra we aan het werk gaan leiden we het verkeer ter plaatse om met borden.

Speeltoestellen

In dit deel van de Kruidenwijk is het aantal kinderen sterk afgenomen. Daarom is besloten om de speeltoestellen die slecht zijn weg te halen en niet te vervangen.

In de hofjes achter de Tasjeskruidstraat en de Pampagrasstraat hebben we alle speeltoestellen weggehaald. In de overige hofjes laten we alle speeltoestellen staan of hebben we een deel van de speeltoestellen verwijderd. Het gaat hier om de hofjes achter de Fontijnkruidstraat, Vingerhoedstraat, Fakelgrashof, Dwerggrashof, Cypergrasweg, Doddegrasweg, Borstelgrasstraat en de Zoutgrasstraat.

Op het Bitterkruidpad plaatsen we er een speeltoestel bij, omdat in deze buurt meer kinderen zijn komen te wonen. De grote speelplaats op het St.Janskruidplantsoen blijft. Wel vervangen we hier een duikelrek voor een evenwichtsbalk.

Waar dat nodig is vervangen we de ondergronden bij de speeltoestellen. 

Vragen?

Heeft u vragen over het groot onderhoud? U kunt:

Ontwerptekeningen en planning

Globale planning (pdf 1,37 Mb)
Fase 4 kaart 1 (pdf 1,13 Mb)
Fase 4 kaart 2 (pdf 1 Mb)